Historiek

In het jaar 1999 werd KSA Ieper gevraagd of het een nieuwe bond zou willen oprichten. De vraag kwam van Patrick Ryde, de vader van één van de Ieperse leidsters en directeur van de lagere school van Dikkebus. Dit werd in het begin intern besproken (binnen het bondsteam) en de eerste plannen werden gemaakt. Halfweg het werkjaar 1999-2000 werd het voorstel voorgelegd aan de volledige leidersploeg en werd er een comité opgericht.
Het oorspronkelijke idee was om een uitbreiding van Ieper te maken in Dikkebus. In overleg met KSA Noordzeegouw (provinciaal) veranderde dit. Zij hebben ervaring met het oprichten van nieuwe bonden. Er werd voorgesteld om met zoveel mogelijk leid(st)ers van ter plaatse te starten (minimum 4). De oorspronkelijke initiatiefnemers zagen het nog niet zitten om hetzelfde jaar nog te beginnen, maar één van de Ieperse leiders, Sander Vervisch, vond dat het ijzer moest gesmeed worden terwijl het heet was, en dat de plannen dat jaar al tot uitvoering moesten komen.
Zo is hij op z'n eentje bij alle 16-plussers uit Dikkebus gaan aanbellen met de vraag of ze al dan niet in de leiding van de nieuwe KSA wouden meestappen. Op 9 september 2000 werd de allereerste vergadering gehouden met 4 plaatselijke leiders: Daphné Vangheluwe, Nele Barbier, Eva Ryde en Charlotte Sercu. Aanwezig waren uiteraard ook de toenmalige gouwsecretaris van KSA Noordzeegouw Lode Vandeputte en uiteraard Sander. 
Datzelfde jaar kwam er nog een 5e leider bij, Robin Barbez.

Daarna werden alle kinderen tussen 6 en 12 bezocht om hen uit te nodigen op de startdag van 7 oktober 2000. Deze werd een relatief succes met een opkomst van 32 kinderen.
Ondertussen werden concrete afspraken gemaakt i.v.m. de samenwerking met de stichters: KSA Ieper. Op de startdag kregen we hulp van 4 ervaren leiders van KSA Ieper, en er kwam ook een tweede leider over van Ieper naar Dikkebus, Bart Maes. Vanaf het begin van ons bestaan, waren we, naar het voorbeeld van alle andere bonden, op zoek naar een gepaste en betekenisvolle eigen bondsnaam. We begonnen te graven in de historiek van Dikkebus en belandden bij het verhaal over een kasteel, "Hallebast" genaamd. De legende vertelt ons dat Dikkebus als dorp ontstaan en gegroeid is rond dit kasteel en zijn kasteelheer. Het leek ons een zeer geschikte keuze voor onze nieuwe jonge bond en zo geschiedde. In 2002 besloten we een wapenschild te laten ontwerpen en zo belandden we bij tekenaar Paul Koether. Dankzij hem kunnen we nu trots pronken met ons eigen schild!
Het eerste en tweede ontwerp van de T-shirts (oranje/zwarte edities in 2003 & blauw/oranje in 2005) dragen dit wapenschild dan ook op de rugzijde.

In 2008 werd er een oudleidersbond opgericht door Evelien, Goedele, Tine en Hannes.