Mutualiteiten

Heel wat mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming op het inschrijvingsgeld en op de kampen van jeugdbewegingen. Hieronder vind je de voordelen die de grootste mutualiteiten aanbieden opgelijst.


CM
De christelijke mutualiteit biedt enkel voordelen op onze kampen. Hun kamptegemoetkoming bedraagt 5 euro per kampdag en is verkrijgbaar bij ieder kamp waar het kind 2 dagen of langer aan deel nam. Bij ons klein kamp kan ieder kind dus van een korting van 15 euro genieten. Bij ons groot kamp komt dat neer op 40 of 55 euro voor -12 en +12 respectievelijk.
Ieder kind dat recht heeft op kinderbijslag of ingeschreven is als kind persoon ten laste kan hiervan gebruik maken. De CM betaalt tot 100 euro per jaar terug.
Klik op volgende link om van dit voordeel gebruik te maken:
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/vrije-tijd/jeugdverenigingOZ
Het onafhankelijk ziekenfonds biedt een tegemoetkoming op het inschrijvingsgeld. Zij voorzien een terugbetaling tot 25 euro per kalenderjaar en per lid. Om hiervan gebruikt te maken moet je kind in orde zijn met de bijdrage aanvullende diensten.
Klik op volgende link om van dit voordeel gebruik te maken:
https://www.oz.be/vakantie/voordelen/lidgeld-jeugdbeweging#aanvragen

Ook bij onze kampen kan gebruik gemaakt worden van een tegemoetkoming. Om hiervan gebruik te maken moet je kind aangesloten zijn bij OZ501 en in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten. De kamptegemoetkoming van OZ bedraagt 5 euro per dag per kind met een maximum van 20 dagen per jaar. Bij ons klein kamp kan ieder kind dus van een korting van 15 euro genieten. Bij ons groot kamp komt dat neer op 40 of 55 euro voor -12 en +12 respectievelijk.

Klik op volgende link om van dit voordeel gebruik te maken:
https://www.oz.be/vakantie/voordelen/jeugdbewegingskampen#aanvragen
OZ maakt gebruik van een franchise van 10 euro per kind per jaar. Concreet betekent dit dat de eerste € 10 niet uitbetaald wordt.LM
De liberale mutualiteit biedt enkel voordelen op onze kampen. Hun kamptegemoetkoming bedraagt 2 euro per overnachting. Bij ons klein kamp kan ieder kind dus van een korting van 4 euro genieten. Bij ons groot kamp komt dat neer op 14 of 20 euro voor -12 en +12 respectievelijk. Deze tussenkomst is beschikbaar voor 10 overnachtingen per jaar. Bijgevolg kan je dus maximaal 20 euro per jaar terugkrijgen.

Klik op volgende link om van dit voordeel gebruik te maken:
https://www.lm.be/LMPlus/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Kinderen-en-jongeren/SpeelpleinenEnSportvakantiesMetOvernachting/Pages/DefaultArticle.aspx